Home Bedrijfsprofiel Wat is wateraccumulatie Risico's Voorkomen Maak een berekeningContact

Bij hevige regenval verzamelt het water zich op het laagste punt van een plat dak. De belasting neemt toe.

 

Door het gewicht van het regenwater kan de constructie van een plat dak vervormen of zelfs instorten.

Water
Accumulatie

Wat is wateraccumulatie?

Volgens Van Dale betekent wateraccumulatie de opeenhoping van water. Op een plat dak gebeurt dit op het laagste punt. De wateropeenhoping treedt op bij hevige regenval en indien de waterafvoer via een of meer reguliere waterafvoeren (wegens verstopping) niet mogelijk is.

Ten gevolge van het water zal het dak en de onderliggende constructie doorbuigen waardoor er nog meer water ophoopt. Ten gevolge hiervan vervormen deze nog meer met als gevolg voortschrijdende waterophoping.  Dit fenomeen blijft zich herhalen en afhankelijk van de omstandigheden zal het dak en of onderliggende constructie wel of niet bezwijken.

Instorting treedt bij voorbeeld op wanneer één van beide niet bestand is tegen een dergelijke belasting.

 

Het principe van wateraccumulatie wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van drie figuren.

Schade

De eerste figuur toont de beginsituatie: er staat water op het dak.

Ten gevolge van de waterbelasting zal er doorbuiging optreden waardoor nog meer water zich kan verzamelen op het dak. Omdat het waterpeil gelijk blijft resulteert dit in een grotere belasting op het dak en dus ook een bijbehorende doorbuiging. Dit is weergegeven in de tweede figuur.

Deze grotere belasting leidt tot grotere doorbuigingen waardoor weer meer water zich kan ophopen. Zie de derde figuur.